Събития

„Книга на песните“

„Книга на песните“ е една от перлите в съкровищницата на древнокитайската словесност и култура. Най-древния сборник на китайска песенна поезия, съдържащ народни и авторски умотворения, създавани, претворявани и събирани в периода XI – V в.пр.Хр. В този период на територията на съвременен Китай съществуват множество самостоятелни поземлени владения – княжества, които реално притежават своя икономическа и политическа независимост, и само номинално признават върховната сакрална власт на царстващата династия Джоу (XI – III в. пр.Хр.), а владетелят на Джоу като Син на Небето. 
В сборника са събрани сводове от песни, оди и химни, написани и изпълнявани в различните древнокитайски царства в течение на дълъг период от време. Легендата приписва създаването на сборника на самия Конфуций, който според авторитетния древен летописец Съма Циен (II – I в.пр.Хр.) извършва подбора на песните, включени в каноничния свод, като вероятно редактира и обработва някои от тях. „Книга на песните“ е неизменна част от конфуцианската канонична литература в състава на т.нар. класическо „Петокнижие“. Тя винаги е заемала изключително място в китайската литературна традиция, не само заради основополагащата си роля в изграждането на китайското стихосложение, художествената и образна система на китайското поетично творчество, но и със своята изключително фина естетика, нравствени ценности и философски ориентири. Без преувеличение можем да кажем, че „Книга на песните“ е един от шедьоврите не само на древнокитайската, но и на световната класическа литература!


Приятели на Петко Хинов,
Каним ви на представяне на поредната преведена от него, 
завършена от Антоанета Николова и редактирана от 
Доц. Антония Цанкова „Книга на песните“ - една от 
перлите в съкровищницата на древнокитайската словесност 
и култура. Най-древния сборник на китайска песенна поезия, 
съдържащ народни и авторски умотворения, създавани, 
претворявани и събирани в периода XI – V в. пр. Хр.
Без преувеличение можем да кажем, че „Книга на песните“ 
е един от шедьоврите не само на древнокитайската, но и на 
световната класическа литература!

Очакваме ви на 16.06.2023 от 18.00 часа в 
Китайски културен център на 
улица „Георги С. Раковски“ 77, 1000 София Център