Събития

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ КИТАЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБРАТНО НА ИМЕТО НА ПЕТКО ХИНОВ

Институт „Конфуций“ във ВТУ и София,
Катедра „Китаистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“,
Катедра „Класически и източни езици и култури“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
съвместно с Фондация „Петко Хинов“
обявяват
конкурс за превод
ОТ КИТАЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБРАТНО
НА ИМЕТО на Петко Хинов –
преводач, публицист, поет, редактор, преподавател, общественик, ценител на високата словестност, автор на богослужебна поезия и служби на църковнославянски език, изследвач на българското коренознание
 
 „Ако у вас има нещичко от това вълшебно неспокойствие за споделеност и посвещение, вероятно това е първата искра, готова да протече по дъгата на любовта ви към Китай и към България. Защото преводачите имат най-малко две родини и само истинските преводачи имат непревземаема любов и към двете.“ (П.Хинов)
 
1.    Конкурсът е насочен към преводачи от китайски на български език и/или от български на китайски език и към всички, които изучават или проявяват интерес към китайския език и култура.  
2.    Участниците ще имат възможност да избират подбрани от журито произведения за превод в следните три категории:
·      Китайска проза от китайски на български език (текст до 3 печатни страници) – Приложение 1
·      Китайска проза от китайски на български език (текст до 3 печатни страници) – Приложение 2
·       Превод на произведения на Петко Хинов от български на китайски език (по избор):
Стихотворение „Времето да върнеш“
Разказ „Котешка история“
 
3.    Краен срок за предаване на материалите: 30 ноември 2023 г.
4.    Материалите изпращайте на следния имейл адрес: konkurs.p.hinov@gmail.com
5.    Изисквания за оформление на текста:
 
ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ
Име на автора на оригиналния език
 
Форматиране на преведения текст: подравняване: двустранно, шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12,  разстояние между редовете 1,15, обозначено начало на нов абзац.
 
6.    Оценяване на преводите: Четенето и оценяването се извършват от жури в състав 3-5 души за преводите на съвременна и класическа китайска проза и в състав от 3 души за оценяване на преводите от български на китайски език. Конкурсът е анонимен. Участниците изпращат на посочения имейл адрес 2 отделни файла: 1 файл с преведения текст и 1 файл с лична информация на участника, в който да се съдържа следната информация: три имена, град, възраст, принадлежност към образователна институтция/Научна степен или звание, телефон за връзка, е-mail.
Координаторът по кореспонденцията на конкурса ще изпраща на членовете на журито за оценяване само файловете с преведените текстове.
 
Организаторите на конкурса желят успех на всички участници!
Приложение 1

Приложение 2

Времето да върнеш

Котешка история