Референции

писателя Димитър Томов

„Петко Хинов удивително прилича на големите старобългарски книжовници от златния век на българската култура. Той е техен приемник. Той е даказателство, че нишката между тогавашна и днешна България не е прекъсната.”