За нас
Описание на дейността на фондацията
  •  Създаване и поддържане на благоприятни условия за точно изпълнение на художествения завет на поета и преводач Петко Тодоров Хинов (1972–2022), за популяризиране на неговите възгледи и подготовка на негови последователи;
  •  Холистично подпомагане на талантливите деца на България с оглед създаване на устойчивост в тяхното развитие за изграждане на пълноценно и мотивирано поколение от добротворци за бъдещето на България. Холистичното подпомагане по смисъла на учредителния акт се определя като цялостна работа на следните нива:
    1.  Духовно (подпомагане на децата да намерят смисъл, който да им осигури качествен и пълноценен живот);
    2.  Умствено (повишаване на себеосъзнатостта, подпомагане на самоопределението и творческо развитие на естествените дарования);
    3.  Емоционално (емоционална интелигентност – работа с и управление на емоциите, емпатия и умения за комуникация);
    4.  Физическо (здравословен живот и практикуване на спорт).
Фондация „Петко Хинов“ е регистрирана в обществена полза с ЕИК 206861491